2 Replies Latest reply on Jan 3, 2022 10:47 AM by Diane Estes

  Dutch Pages

  Diane Estes Tracker

   Here are some fairly mangled Dutch pages from the Theodore Roosevelt campaign.  I did a little cleanup around the edges, but as I have no Dutch whatsoever I couldn't do much.  Help would be appreciated!

    

   https://crowd.loc.gov/campaigns/rough-rider-bull-moose-theodore-roosevelt/safari/mss382990089/mss382990089-466/

    

    

   https://crowd.loc.gov/campaigns/rough-rider-bull-moose-theodore-roosevelt/safari/mss382990089/mss382990089-467/

    • Re: Dutch Pages
     Sylvia W Scout

     I have updated both of those pages and saved them ... I'm passing them back to you now. (Normally I'm more of a genealogy person) .

      

     In case something goes wrong, here is my version:

      

     (page 1)
     Haarlem 26 Januari 1910
     Aan den WelEd Gestr Heer T. Roosevelt
     ex President

     WelEdele Heer,

     Het is thans voor de tweede keer,
     dat ik als Nederlandsche vrouw
     tot UEd het woord durf te richten. _

     Van Amerikaansche dames (schil
     deressen) heb ik vernomen, dat UEd
     voor een groot gezin veel achting
     koestert. daarom durf ik het wagen
     UEd mijn gezin als photo aan te
     bieden met de bede er bij om een
     geldelijke steun van U te mogen ont
     vangen. _ Wij zijn oprechte, eenvoudige
     burgermenschen en wij zouden onze
     kinderen ook gaarne een opvoeding
     willen geven, dat zij later nuttige leden
     van de maatschappij werden. _
     Wij hebben tien zonen en een dochter
     -
     (page2)
     waarvan de meeste nog een opleiding
     moeten hebben en daar mijn man en ik
     ook tamelijk ontwikkeld zijn, zouden
     wij onze kinderen ook gaarne laten
     leeren. Mijn man is teekenaar aan
     een machinefabriek, maar zijn salaris
     is niet groot genoeg, om de jongens een
     goede opvoeding te kunnen geven,
     daarom smeek ik U hooggeachte
     Heer, wil U ons voor een keer een
     geldelijke steun geven, daar wij op
     het oogenblik ons in financieele
     moeilijkheden bevinden, en waarlijk
     niet door eigenschuld, want wij
     leven zeer zuinig en offeren alles
     op voor ons gezin. Groot zou onzen
     dank zijn, wanneer wij door UEd
     gesteund werden. _ Een goed en
     werkzaam gezin zou behouden
     blijven voor achteruitgang en U
     kunt verzekerd zijn, dat de gelden
     nuttig besteed zouden worden. _
     Wij verwachten het beste antwoord
     van UEd Hooggeachte Heer terug
     waarna wij verbliven
     Uwe De? Dienaren
     J.B. Bosse

     1 person found this helpful