1 Reply Latest reply on Nov 4, 2021 11:44 AM by Rachael Salyer

  Seeking after action reports of 4th infantry Division

  Thương Vũ Newbie

   Xin chào các cựu chiến binh, tôi rất vui khi tham gia trang! Tôi cần tìm tài liệu về báo cáo sau hành động (AAR) hoặc lịch sử chỉ huy hàng tháng của sư đoàn 4 Bộ binh của Quân đội Hoa Kỳ cho tháng 11 năm 1966 trong Chiến dịch Paul Revere IV in Chiến tranh Việt Nam. Do có người bác ruột chiến đấu hy sinh vào khoảng 10h30 ngày 11/9/1966, đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm được thông tin về nơi mai táng và diễn ra các trận đánh. Mong muốn của tôi là nhờ sự giúp đỡ của các bạn để tôi có thêm thông tin về các bác của mình. Tôi cảm ơn bạn rất nhiều!

    

   Message was edited by: Thương Vũ

    

   Translation:

   Hi veterans, I'm so happy to join the page! I need to document the post-action report (AAR) or monthly command history of the 4th Infantry Division of the United States Army for November 1966 during Operation Paul Revere IV in the Vietnam War. Due to an uncle who fought and died at about 10:30 am on September 11, 1966, so far we have not been able to find information about the burial place and where the battles took place. My wish is to ask for your help so that I can get more information about my uncle. Thanks you very much!